AKTUALNOŚCI

FUNDUSZE UNIJNE

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2019 od 9 listopada 2020 roku   istnieje możliwość w osobistego załatwiania spraw w siedzibie Spółki z zachowaniem należytych środków ostrożności

Istnieje również załatwianie spraw w formie korespondencyjnej (pocztą tradycyjną, elektroniczną, e-mail sekretariat@pwikwyrzysk.pl lub telefonicznie.

Fundusze Europejskie